รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
ชุมชนเกษตรบ้านชากมะกรูด จัดบุฟเฟ่ต์ผลไม้ ชมสวน ชิมผลไม้สด ๆ จากต้น เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ขนุน ในราคาท่านละ 50 บาท

ที่ตั้ง : หมู่ 3 ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

สอบถามข้อมูล : โทรศัพท์ 0 3865 8809,08 1369 6300

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก ททท.