ที่ปากคลองบางกอกน้อยเป็นลานจอดเรือขบวนเรือพระที่นั่ง เดิมตั้งอยู่ภายใต้การปกครองของสมเด็จพระเจ้าตากสินและเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเรือหลวงเมื่อปีพ. ศ. 2517 ซึ่งเป็นที่ที่ท่านสามารถเห็นพระที่นั่งจักรีทั้ง 8 แห่งที่สวยงาม ล้อมรอบไปด้วยเรือสุพรรณบุรีอันงดงามอย่างแท้จริง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 มอบหมายให้สร้างสุพรรณหงส์และงานเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2454

ไม่นานหลังจากที่เขาเสียชีวิต หัวเรือปิดทองใช้รูปแบบของหงส์ที่เป็นตำนานและปกคลุมไปด้วยกระจกสะท้อน ลำตัวเป็นสีดำด้านนอกและด้านในสีแดง ท่าเรือพระนครศรีอยุธยาท่าเรือพระนครศรีอยุธยาพระที่นั่งอนันตาบานเป็นท่าเรือใหม่ล่าสุดในกองทัพเรือ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2539 เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เคลือบด้วยเครื่องเคลือบสีทอง, หัวเรือเป็นภาพวาดแกะสลักของพระวิษณุสี่หัวขี่ Garuda