อธิบดีกรมการค้าภายในระบุแม้อากาศปีนี้จะแปรปรวน คนไทยสามารถบริโภคผลไม้เพียงพอแน่นอน แนะเกษตรกรดูแลคุณภาพและหาช่องทางขายผ่านห้างขนาดใหญ่มากขึ้น

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิตจากชาวสวนผลไม้กว่า 5-6 ล้านตันออกสู่ตลาด ซึ่งน้อยลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 5-6 เพราะสภาพอากาศแปรปรวนส่งผลให้ราคาผลไม้สูงขึ้นโดยเฉพาะทุเรียน ซึ่งปัจจุบันทุเรียนพันธุ์หมอนทองอยู่ที่กิโลกรัมละ 120-140 บาท เพราะได้รับความนิยมและเป็นกระแสหลังจากอาลีบาบากรุ๊ปเข้ามาซื้อทุเรียนจากเกษตรกรไทย รวมถึงผลผลิตลดลง ซึ่งเป็นผลดีต่อเกษตรกรชาวสวนของไทยสามารถขายผลผลิตได้ในราคาดี ขอยืนยันว่าผู้บริโภคภายในประเทศสามารถบริโภคผลไม้คุณภาพดีได้ในราคาที่เหมาะสมและไม่แพงเกินไป ขณะเดียวกันเกษตรกรที่ยังขายได้ในราคาไม่ดีต้องพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเพาะปลูก พร้อมหาช่องทางการจำหน่ายใหม่ ๆ โดยตรง

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้ประสานความร่วมมือกับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ให้รับซื้อผลไม้โดยตรงจากกลุ่มเกษตรกรเข้ามาจำหน่ายในห้างช่วงฤดูกาล เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้กับเกษตรกร รวมทั้งยังทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลไม้คุณภาพดีราคาเหมาะสม นอกจากนี้ ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ต่าง ๆ ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผลไม้ฤดูกาลด้วยการจัดบุฟเฟ่ต์ผลไม้ราคาไม่แพง เช่น ที่เทสโก้โลตัสจัดบุฟเฟ่ต์ผลไม้อิ่มไม่อั้นในราคาคนละ 399 บาท ตั้งแต่วันที่ 26-29 เมษายนนี้ โดยนำทุเรียน 4 สายพันธุ์ ประกอบด้วย หมอนทอง พวงมณี ก้านยาว และชะนีไข่ เตรียมไว้วันละ 2,500 กิโลกรัม รวมทั้งยังมีผลไม้หลากหลายชนิด ทั้งเงาะโรงเรียน สละ มะม่วงน้ำดอกไม้ สับปะรด แตงโม แคนตาลูป มะพร้าว ชมพู่ มาร่วมให้รับประทาน พร้อมกันนี้กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างเจรจาเพิ่มเติมกับอาลีบาบาที่จะนำผลไม้ชนิดอื่น ๆ เช่น ลำไย มังคุดเข้าไปขายผ่านเว็บไซต์อาลีบาบาอีกด้วย.-สำนักข่าวไทย