กทม.เผยพื้นที่12เขตคร่าชีวิตคนกรุง 30 คนต่อปี รายงานข่าวแจ้งว่า  ในปี 2561 โดยสำนักการจราจรและขนส่ง(สจส.) กรุงเทพมหานคร(กทม.)  ได้จัดทำโครงการบริการที่ดีที่สุด(Best Service) ด้วยโครงการลดอันตรายบริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อลดการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่กรุงเทพฯ  โดยใช้สถิติการเกิดอุบัติเหตุในปี2559 ในการดำเนินการ  พบว่าในกรุงเทพฯ มีผู้เสียชีวิต จำนวน 548 คน

มีผู้บาดเจ็บ จำนวน  81,032 คน สาเหตุของอุบัติเหตุจราจรเกิดจากองค์ประกอบหลักๆ 4 ส่วน  คือ 1.คน ได้แก่ ผู้ขับขี่ คนเดินเท้า 2.ยานพาหนะ ซึ่งไม่ได้มาตรฐาน ชำรุด ขาดการบำรุงรักษาและไม่มีอุปกรณ์ที่ปลอดภัยเพียงพอ  3.ถนน  ที่บางจุดออกแบบไม่ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมจราจร 4.องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมของถนน   เช่น  สภาพดินฟ้าอากาศ หรือสภาพแวดล้อมที่เกิดจากมนุษย์ เช่น การเผาไฟ การปลูกสร้างสิ่งบดบังสายตาหรือต้นไม้ข้างทาง  

ซึ่งสัดส่วนพบว่า ความผิดพลาดของผู้ใช้รถใช้ถนน เป็นปัจจัยมากที่สุดร้อยละ  95  ความบกพร่องของถนนและสิ่งแวดล้อมร้อยละ 28  และความบกพร่องของ ยานพาหนะร้อยละ8  ทั้งนี้จากข้อมูลของ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้เก็บข้อมูลจากการแจ้งเหตุ สถิติย้อนหลัง 4ปี ระหว่าง 2556-2559 พบว่าระดับการเกิดเหตุรุนแรงใน 12  เขต เฉลี่ย 13-30  คนต่อปี  ตามลำดับได้แก่ ลาดกระบัง บางขุนเทียน หนองจอก ประเวศ มีนบุรี ตลิ่งชัน สายไหม บางเขน ลาดพร้าว ดอนเมือง บางบอนและจอมทอง    พระโขนง และบางนา   โดย กทม. ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ดำเนินการวิเคราะห์สาเหตุของการเสียชีวิตเพื่อคัดเลือกช่วงของถนนสายสำคัญๆ จำนวน 10  ถนน ได้แก่  9 พื้นที่โครงการ  ได้แก่ ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง  ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล เขตบางขุนเทียน  ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก ถนนเฉลิมพระเกียรติ เขตประเวศ ถนนพุทธมณฑล เขตตลิ่งชัน  ถนนสายไหม เขตสายไหม ถนนเทพารักษ์ เขตบางเขน ถนนสรงประภา เขตดอนเมือง และถนนเอกชัย เขตบางบอน     ถนนสุขุมวิท เขตระโขนง และบางนา. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews