จากกรณีกระแสโซเชียลมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการโฆษณาการทำศัลยกรรม “จิ๋ม 3 มิติ” โดยการฉีดไขมันตัวเองหรือฟิลเลอร์บริเวณแคมใหญ่ เพื่อให้เกิดความโหนกนูน โดยโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง จนเกิดกระแสแชร์กันออกไปจำนวนมาก โดยพร้อมให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เข้าดำเนินการตรวจสอบนั้น

ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า การทำศัลยกรรมดังกล่าวถือว่าไม่ผิด แต่ถือว่าผิดเรื่องของการโฆษณาสถานพยาบาล ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณาสถานพยาบาล ในมาตรา 4.14 การโฆษณาที่มีลักษณะอันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เนื่องจากมีการใช้ภาพคนไข้นอนอ้าขา ที่ดูแล้วไม่เหมาะสม ซึ่งไม่สมควรที่จะโฆษณา โดยโรงพยาบาลดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ จ.นนทบุรี ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นนทบุรี ได้ประสานทางโรงพยาบาลให้เข้ามารับทราบความผิดแล้ว โดยโรงพยาบาลจะต้องระงับการโฆษณาทันที
เมื่อถามว่า โรงพยาบาลอ้างว่าเจ้าหน้าที่นำไปโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวเอง ไม่เกี่ยวข้องกับทางโรงพยาบาลนั้น ทพ.อาคม กล่าวว่า เนื่องจากเป็นการโฆษณาที่ไม่เหมาะสม แม้สถานพยาบาลจะไม่ได้โฆษณาเอง แต่สถานพยาบาลต้องไม่ยินยอมให้บุคคลใดมีการโฆษณาอย่างเด็ดขาด ดังนั้น สถานพยาบาลก็ต้องพิสูจน์ตัวเองหรือแสดงให้เห็นว่ามีการให้ระงับการโฆษณาดังกล่าวเช่นกัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth