คณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมสำหรับการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามที่ได้มีการจัดทำร่างข้อบังคับไว้แล้วประธานคณะกรรมการฯ นายศุภชัยสมาธิกล่าวในวันนี้เพื่อทำเครื่องหมายครบรอบ 20 ปีของการก่อตั้ง EC

กลัวว่าภายใต้สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน EC ไม่สามารถเป็นกลางได้นายสมชัยกล่าวว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตามรัฐธรรมนูญสมาชิกของสหภาพยุโรปต้องซื่อสัตย์และมีความเป็นอิสระทางการเมือง

ประธาน EC กล่าวว่ามันเกินกว่าความสามารถของเขาในการคาดการณ์ว่าเหตุการณ์ที่ไม่ดีใด ๆ เกิดขึ้นก่อนหรือระหว่างการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามที่เกิดขึ้นในอดีต เขาเรียกร้องให้ประชาชนให้ความร่วมมือกับ EC ในการปราบปรามการทุจริตเลือกตั้ง

ในข้อเสนอแนะว่าด้วยจำนวนเขตเลือกตั้งที่ลดลงจาก 375 ถึง 350 พรรคการเมืองบางแห่งจะเห็นว่าฐานสนับสนุนของพวกเขามีผลกระทบนายสมชัยกล่าวว่าทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

นายสมชายยืนยันว่าคณะกรรมาธิการยุโรปพร้อมที่จะแต่งตั้งวุฒิสมาชิกและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเตรียมพร้อมร่างข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เมื่อกฎหมายอินทรีย์เกี่ยวกับการได้มาซึ่งวุฒิสมาชิกและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีผลใช้บังคับร่างข้อบังคับอาจถูกบังคับใช้ในเร็ว ๆ นี้แม้ว่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมบางอย่างตามกฎหมายหลัก

สำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นนายสมชัยกล่าวว่าเขาคาดว่าจะมีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนมิถุนายน

เขากล่าวว่าคณะกรรมาธิการยุโรปได้ประเมินว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในอนาคตจะมีราคาประมาณ 5,800 ล้านบาทเนื่องจากค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของ EC จะเพิ่มขึ้นในการดำเนินงานด้านข่าวกรองและการสอบสวนการทุจริตเลือกตั้งที่น่าสงสัยเพื่อให้มั่นใจว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปอย่างเสรีและสะอาด

สำหรับการคัดเลือกวุฒิสมาชิก EC คาดว่าจะใช้เงินประมาณ 1,200 ล้านบาทลดลงประมาณ 800 ล้านบาทจากเดิม 2,000 ล้านบาทเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือก